Adresa

Štefánikova 3, Trnava

Otvorené denne

11.00 19.00 hod.

Otvorené denne

11.00 19.00 hod.

Adresa

Štefánikova 3, Trnava

Späť na zoznam výstav

Trnavské sochyzmy

10. 03. 2022 - 30. 04. 2022
Trnavské sochyzmy; foto © Petra K. Adamková (Malý Berlín)

Kurátorský text:

V súčasnej dobe v spoločnosti stúpa záujem o umenie vo verejnom priestore. To si prešlo v rámci posledného storočia kolísavým vývojom: od vysokého sociálneho statusu, cez prežívanie z povinnosti v ešte premenlivejších kvalitách, až po atrofiu a pohŕdavý odstup nezainteresovaného diváka. Dnes sa však znovu čoraz viac pozornosti sústredí na dôležitosť tvorby životného prostredia umením, pričom súčasťou tohto úsilia je aj analýza kvalít jednotlivých prvkov verejného priestoru.

Neoddeliteľnou časťou života mesta – a nielen toho centrálneho, ale aj sídliskového – sú sochy. I keď sú v mestskom priestore často opomínané, výraznou mierou napomáhajú v tvorbe jeho vizuálneho profilu.

Iba na území Trnavy sa ich nachádza takmer sedemdesiat, nehovoriac o približne rovnakom počte plošných realizácií. Vznikali v rozpätí takmer štyristo rokov, pričom niektoré z nich sú pre Trnavu dnes už ikonické. Na rozdiel od tých starších sa však tie, ktoré boli tvorené za uplynulých sto rokov, veľkému záujmu netešia. Navyše, diela z obdobia medzi rokmi 1948 – 1989 sú (často právom) nálepkované ako socialistické, sú zanedbávané a mnohé z nich boli v posledných tridsiatich rokoch dokonca zničené.

K tomu zaiste prispeli spoločenské zmeny, prichádzajúce s novembrom 1989, ktoré tiež priniesli radikálne zmeny v názoroch na umeleckú tvorbu, vrátane tej vo verejnom priestore. Niektoré témy a prejavy sa stali nevítanými, iné stratili aktuálnosť. V súčasnosti sa umenie vo verejnom priestore u nás spája najmä s nepochopením, ktoré plynie z jeho diskontinuity. 

Výstava s názvom Trnavské sochyzmy sa snaží naznačiť niektoré súvislosti sochárstva vo verejnom priestore a previesť diváka mestom takým pohľadom, aký nepozná. Pokúša sa predstaviť niektoré jeho historické kontexty ukryté v často nenápadných sochách. Prostredníctvom fotografií vybraných sôch a reliéfov výstava približuje rozličné témy a formy sochárstva, resp. to, ako sa za uplynulé storočie menilo. Výstava sa nesnaží byť súborným predstavením jednotlivých objektov a ich autorstiev, ale skôr úvodom do témy, ktorá v súčasnosti podlieha rozsiahlej spoločenskej rekonštrukcii. 

Autorka fotografií a vizuálu:

Mgr. Petra Klembarová Adamková, PhD. (*1988) sa venuje organizovaniu podujatí, ich fotografovaniu a grafickému dizajnu. Graficky pripravila niekoľko publikácií, medzi nimi aj knižku o Kine Hviezda, a pracuje aj na dizajne výstav v Čepan Gallery. Vystavené fotografie dokumentárne zachytávajú stav trnavských sôch pre pripravovanú publikáciu mapujúcu umelecké diela 20. storočia vo verejnom priestore.

Vystavené diela a autori: 

Pamätník M. R. Štefánika (Ján Koniarek), Pomník padlým (Ján Koniarek), Pamätník Antona Bernoláka (Ján Koniarek), Víťazstvo – Pomník osloboditeľov! (Ladislav Snopek), Prvé kroky (František Draškovič), Ľudová tanečnica (Valerián Vavro), Dievča s kačkou (Rudolf Hornák), Chlapec s rybou (Rudolf Uher), Stále výš! (Ladislav Snopek), Hlasy volajúcich (Miloš Balgavý st.), Konštrukcia (Joseph Jurča), Pomník SNP (Ladislav Snopek), Dvojica (Vladimír Farár), Ležiaca žena (Anton Čutek), Eva (Ján Rybárik), Družstevná slávnosť (Ladislav Snopek), Partizánska porada (Ladislav Snopek), Jar (Joseph Jurča), Materstvo (Joseph Jurča), Pamätník poľnohospodárstva (Ladislav Snopek), Socha Jána Pavla II. (Anton Gábrik), Pomník nespravodlivo prenasledovaných (Tomáš Kucman)

Mapa sôch

Stiahnite si mapu sôch vo formáte A4

Trnavské sochyzmy: plagát
Trnavské sochyzmy: plagát

Kurátorský text

Stiahnite si kurátorský text vo formáte PDF.

Tlačová správa

Stiahnite si tlačovú správu vo formáte PDF.

Kurátor Adrián Kobetič: Trnavské sochy sú dôkazom vývoja historickej pamäte Slovákov

Prečítajte si rozhovor s kurátorom Adrianom Kobetičom na webstránke Malého Berlína.

Výstava bola súčasťou programu kultúrneho centra Malý Berlín. Jeho podujatia z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Mesto Trnava. Prevádzku galériu podporujú Nádvorie a Trnavský samosprávny kraj.

O kurátorovi

Adrián Kobetič Adrián Kobetič
kurátor, historik umenia, mestský kurátor Trnavy

Mgr. Adrián Kobetič (*1995) študoval dejiny a teóriu umenia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Absolvoval študijný pobyt na Masarykovej univerzite v Brne a na Pontificia Università Gregoriana v Ríme. Zaoberá sa stredovekým a súčasným umením, v rámci ktorého pripravil viacero výstavných projektov. V súčasnosti pracuje ako mestský kurátor v Trnave a zároveň je doktorandom na Ústave dejín umenia Slovenskej akadémie vied a pedagogicky pôsobí na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Žije v Trnave.

  • Trvanie výstavy: 10. 03. 2022 - 30. 04. 2022
  • Miesto konania:Čepan Gallery
  • Kurátor:Adrián Kobetič