Adresa

Štefánikova 3, Trnava

Otvorené denne

11.00 19.00 hod.

Otvorené denne

11.00 19.00 hod.

Adresa

Štefánikova 3, Trnava

Kurátorský program

V októbri 2019 bola s podporou Katedry dejín a teórie umenia FF TU zverejnená otvorená výzva pre študentov a absolventov katedry. Výberová komisia z nich následne vybrala troch účastníkov, ktorý budú v nasledujúcom kalendárnom roku súčasťou galérie. Každý z troch účastníkov pripraví pod vedením mentora a s produkčnou podporou kultúrneho centra Malý Berlín výstavu. Téma výstavy bude konkrétnemu účastníkovi zadaná mentorom, ktorý s ním počas prípravy výstavy bude komunikovať, usmerňovať ho a radiť mu. Rozpočet na výstavu v roku 2020 je 1000 € s tým, že nad rámec tohto rozpočtu je pre každú výstavu vyhotovený osobitý vizuál a všetky propagačné materiály.

Okrem prípravy výstavy čaká na účastníkov programu celoročné vzdelávanie formou prednášok, workshopov a seminárov. Rovnako ich chceme zapojiť do realizácie podujatí PechaKucha Night Trnava a rezidenčného programu kultúrneho centra Malý Berlín, ktorý by sme rovnako chceli rozbehnúť v roku 2020.

V októbri 2019 bola s podporou Katedry dejín a teórie umenia FF TU zverejnená otvorená výzva pre študentov a absolventov katedry. Výberová komisia z nich následne vybrala troch účastníkov, ktorý budú v nasledujúcom kalendárnom roku súčasťou galérie. Každý z troch účastníkov pripraví pod vedením mentora a s produkčnou podporou kultúrneho centra Malý Berlín výstavu. Téma výstavy bude konkrétnemu účastníkovi zadaná mentorom, ktorý s ním počas prípravy výstavy bude komunikovať, usmerňovať ho a radiť mu. Rozpočet na výstavu v roku 2020 je 1000 € s tým, že nad rámec tohto rozpočtu je pre každú výstavu vyhotovený osobitý vizuál a všetky propagačné materiály.

Okrem prípravy výstavy čaká na účastníkov programu celoročné vzdelávanie formou prednášok, workshopov a seminárov. Rovnako ich chceme zapojiť do realizácie podujatí PechaKucha Night Trnava a rezidenčného programu kultúrneho centra Malý Berlín, ktorý by sme rovnako chceli rozbehnúť v roku 2020.

Mentori

Účasť viacerých mentorov v projekte má priniesť pluralitu názorov na aktuálnu kurátorskú prax, ale aj ich rôznorodé skúsenosti, ktoré vyplývajú z ich odlišných pracovných skúseností, zamerania či miesta pôsobenia. Medziročne sa síce mentori môžu meniť, ale túto pestrosť chceme zachovať. S účasti jednotlivých mentorov v programe budú čerpať všetci účastníci, keďže aspoň časť doprovodného vzdelávacieho programu chceme realizovať práve s mentormi. Jednotlivé vzdelávacie podujatia môžu byť, v prípade, že sa to bude hodiť, prístupné aj verejnosti.

Dôležitým aspektom programu je práve skutočnosť, že budúci kurátori dostanú zadanie témy. V praxi sme si totiž všimli, že začínajúci kurátori a to vrátane takých, ktorý pracujú v galériách, nevedia v rámci samostatnej odbornej činnosti začať. Trvá niekedy aj niekoľko rokov kým sa dostatočne zorientujú a nájdu si témy, ktoré ich zaujímajú. Medzitým však nenaberajú ďalšie zručnosti, ktoré sú pre kurátorskú prax nevyhnutné. Tento problém teda chceme projektom Čepan Gallery preklenúť a aj doprovodný program sleduje rovnaký cieľ.

Účasť viacerých mentorov v projekte má priniesť pluralitu názorov na aktuálnu kurátorskú prax, ale aj ich rôznorodé skúsenosti, ktoré vyplývajú z ich odlišných pracovných skúseností, zamerania či miesta pôsobenia. Medziročne sa síce mentori môžu meniť, ale túto pestrosť chceme zachovať. S účasti jednotlivých mentorov v programe budú čerpať všetci účastníci, keďže aspoň časť doprovodného vzdelávacieho programu chceme realizovať práve s mentormi. Jednotlivé vzdelávacie podujatia môžu byť, v prípade, že sa to bude hodiť, prístupné aj verejnosti.

Dôležitým aspektom programu je práve skutočnosť, že budúci kurátori dostanú zadanie témy. V praxi sme si totiž všimli, že začínajúci kurátori a to vrátane takých, ktorý pracujú v galériách, nevedia v rámci samostatnej odbornej činnosti začať. Trvá niekedy aj niekoľko rokov kým sa dostatočne zorientujú a nájdu si témy, ktoré ich zaujímajú. Medzitým však nenaberajú ďalšie zručnosti, ktoré sú pre kurátorskú prax nevyhnutné. Tento problém teda chceme projektom Čepan Gallery preklenúť a aj doprovodný program sleduje rovnaký cieľ.

Mentori pre rok 2020

Historička umenia a kurátorka, v súčasnosti pracuje v Nitrianskej galérii, ktorá aj jej pričinením získala titul Galéria roka 2017. V roku 2018 získala Cenu Martina Benku. Venuje sa aj publikačnej činnosti v odborných periodikách, napr. Profil a FlashArt.

V prvom ročníku kurátorského programu Čepan Gallery ako mentorka spolupracovala s Patrikom Krajčovičom na výstave Ester Šabíková: Živá fotografia / Tableau vivant.

Od roku 2019 riaditeľ Záhorskej galérie v Senici. Spolupracoval s viacerými galériami, posledných päť rokov ako kurátor v Galérii Jána Koniarka. Kurátorsky spolupracoval na troch Bienále voľného výtvarného umenia, sochárskych výstavných prezentáciách a sympóziách. V rokoch 2011 – 2013 bol spolurealizátorom odborného výskumu a spracovania päťzväzkovej publikácie Sochárske diela na území Bratislavy (1945 – 2012) – súpis.

Riaditeľka Slovenského centra dizajnu, v ktorom pracuje od roku 2014, stála pri jeho vzniku, dva roky bola jeho vedúcou a kurátorkou zbierky komunikačného dizajnu. Pôsobila ako historička umenia, bola kurátorkou a koordinátorkou medzinárodnej prehliadky Trienále plagátu Trnava, podieľala sa na viacerých nezávislých projektoch v oblasti súčasného umenia.

Otváracia doba

Otvorené denne,
11.00 – 19.00 hod.