Adresa

Štefánikova 3, Trnava

Otvorené denne

11.00 19.00 hod.

Otvorené denne

11.00 19.00 hod.

Adresa

Štefánikova 3, Trnava

Oskár Čepan

Oskár Čepán

27. 2. 1925

Cífer

3. 9. 1992

Bratislava

Oskár Čepan sa narodil v obci Cífer do učiteľskej rodiny. Inšpirovaný prírodnými scenériami domáceho prostredia sa už v mladom veku začal venovať krajinomaľbe a svoj výtvarný talent neskôr zužitkoval ako scenárista Trnavského mestského divadla. Tu sa vôbec po prvýkrát pokúsil o teoretickú prácu, keď napísal Výtvarná stať pri divadle.

Spomínaný záujem a aktivity prirodzene vyústili do vysokoškolského štúdia. Rozhodol sa pre odbor Výtvarná výchova / Zemepis, ktorý po roku zmenil na Filozofiu / Slovenskú literatúru. S pribúdajúcimi rokmi a pribúdajúcimi textami sa vypracoval na jedného z popredných literárnych historikov, teoretikov a kritikov umenia u nás. Zaslúžil sa o prehodnotenie slovenských literárnych dejín druhej polovice 19. až 20. storočia.

Bol teoretikom a diskusným partnerom bratislavských Konfrontácií a od konca 50. rokov navštevoval ich ateliéry, neskôr otváral ich bytové a postupne aj verejné výstavy doma či v zahraničí. Vo svojich teoretických prácach sa zaoberal európskou výtvarnou tvorbou ale i zásadnými umelcami Sovietskeho zväzu. Už v 40. rokoch písal o surrealistických obrazoch talianskeho maliara Giorgia de Chirca, no svoje najvyššie uznanie si získal o niekoľko rokov neskôr, keď v roku 1968 vydal výber textov Kazimíra S. Maleviča so štúdiou Malevičovho suprematizmu. [1] Touto prácou Oskár Čepan umožnil nahliadnuť členom domácej výtvarnej scény do teórií najznámejšieho ukrajinského avantgardistu. Čepanove texty pripravili pôdu pre radikalizmus predstaviteľov neoavantgardy na Slovensku. [2]

Bol dobrým priateľom výtvarníka Rudolfa Filu, ktorého podporoval a z ich spoločných rozhovorov neskôr vzniklo niekoľko úvah, statí a teoretických textov, v ktorých analyzoval jeho dielo. 

Okrem toho možno Oskára Čepana považovať za tvorcu niekoľkých nových pojmov v teórii umenia, vďaka čomu je označovaný tiež za filozofa umenia. Charakteristickým znakom jeho rozborov diel slovenských výtvarníkov bolo to, že do nich zapájal psychoanalýzu (opieral sa o Freudovu teóriu pudov). Zároveň si kládol otázky typu: akú podobu re-konštruuje tvorivé gesto, resp. aká podoba univerza sa kladie prostredníctvom zobrazovaného? [3]

Čepan kládol dôraz na analýzu, porovnávanie, ale aj interpretáciu a najmä prelínanie medzi odbormi, čím predznamenal neskoršiu interdisciplinaritu. Jeho myslenie je jednoznačne moderné, jeho snahou bolo najmä rekonštruovať, nachádzať či vytvárať nové podoby sveta po strate tradičných oporných bodov v umení.

Od roku 2001 s odvolaním sa na jeho meno udeľuje Nadácia Centrum súčasného výtvarného umenia prestížnu Cenu Oskára Čepana mladému nadanému výtvarníkovi vo veku do 35 rokov.

V roku 2006 mu bolo in memoriam udelené Čestné občianstvo mesta Trnava za literárnovedeckú a umeleckú tvorbu. [4]

[1] ZAJAC, P. (2018): Čepanovo pinxido. In: Zervan, M. – Lacko. N: Oskár Čepan a výtvarné umenie. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave. Vydavateľstvo Slovart. 2018. s. 592 – 593.

[2] GRÚŇ. D. (2018): Úvaha o chýbaní. Biele práce Stana Filka a Mladena Stilinovića. In: Zervan, M. – Lacko. N: Oskár Čepan a výtvarné umenie. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave. Vydavateľstvo Slovart. 2018. s. 624 – 625.

[3] LACKO N. (2018): Pojmy oskára Čepana. In: Zervan, M. – Lacko. N: Oskár Čepan a výtvarné umenie. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave. Vydavateľstvo Slovart. 2018. s 582 – 583.

[4] PhDr. Oskár Čepan DrSc. https://www.osobnosti.sk/osobnost/oskar-cepan-1610. (29. 6. 2020)

Otváracia doba

Otvorené denne,
11.00 – 19.00 hod.