Adresa

Štefánikova 3, Trnava

Otvorené denne

11.00 19.00 hod.

Otvorené denne

11.00 19.00 hod.

Adresa

Štefánikova 3, Trnava

Späť na výstavy

Borek Brindák: Vektory rozhodnutí

07. 09. 2021 - 07. 11. 2021
Borek Brindák: Vektory rozhodnutí

Kurátorský text:

Borek Brindák počas svojej letnej rezidencie v kultúrnom centre Malý Berlín pripravil výstavný projekt predstavený v Čepan Gallery.

Ústredným prvkom inštalácie je zavesený drevený objekt, ktorý reprezentuje archaický dopravný prostriedok. Toto kanoe však nie je určené na plavbu po vodnej hladine. Autor ho koncipoval ako metaforické plavidlo na objavovanie vlastného vnútorného sveta. Plachty nahradil napnutými čiernymi lanami, ktoré sa zbiehajú v ústrednom stožiari. Pre tvorbu Brindáka je podobný prenos vybraného historického prvku do nového kontextu charakteristický. Vo svojich posledných dielach použil napríklad odkaz na gotický portál alebo Gutenbergov tlačiarenský stroj. Aj keď sa najčastejšie zameriava na spoločenské problémy, v tomto prípade ako východisko zvolil komornejšiu a viac osobnú tému.

Priestorová inštalácia v Čepan Gallery predstavuje pomyselný kompas, ktorý zjednodušuje navigáciu na mori často protichodných a nevyspytateľných myšlienok. Autor konkretizoval vybrané smery svojich úvah a možných rozhodnutí prostredníctvom krátkych výrokov, formálne pripomínajúcich tematiku cestovania, plavby a života na mori. Napísal ich na malé kúsky plachiet, ktoré následne upevnil na napnuté laná. Tieto línie teda predstavujú akési myšlienkové vektory, ktorých smer udávajú jeho dilemy.
Prezentované dielo neslúži iba na prezentáciu vlastných reflexií autora. Zostáva otvorené a čaká na návštevníkov, aby vstúpili do spleti prítomných myšlienkových línií a niektoré z nich aj doplnili. K dispozícii majú čisté pásy z papiera, na ktoré môžu napísať svoje myšlienky a rozšíriť tak dielo o svoje vlastné úvahy a ďalšie významové roviny. Brindák často volí práve text ako rozhranie alebo prvok, prostredníctvom ktorého zapája diváka do interakcie s dielom. V tomto prípade definoval len základné smery úvah, na ktoré sa návštevníci môžu naladiť, prispieť vlastnými myšlienkami a vstúpiť tak do dialógu s autorom.

Borek Brindák (1995) pochádza z Košíc. Bakalárske štúdium absolvoval na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach v ateliéri ASK3D. V septembri začína magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Zúčastnil sa niekoľkých kolektívnych výstav, medzi nimi napríklad Artrooms Moravany 2 (Kaštieľ Moravany, 2020), Intervencie do času (Múzeum Bojnice, 2019) a „skafander” (Spišské múzeum, 2018). 

Pre jeho tvorbu je charakteristické, že pre určitú tému alebo koncept hľadá vždy korešpondujúce vizuálne riešenie. Neuzatvára sa teda do jedinej techniky, ale využíva široké spektrum možností a rád experimentuje s rôznymi technikami a technológiami, od klasických sochárskych materiálov až po kinetické konštrukcie. Podstatným však pre neho zostáva sochársky základ, silne prítomný aj v prezentovanom diele.

Borek Brindák: Vektory rozhodnutí: plagát
Borek Brindák: Vektory rozhodnutí: plagát

Kurátorský text

Stiahnite si kurátorský text vo formáte PDF.

Po Borekovi Brindákovi zostala v Malom Berlíne výstava a jedno prekvapenie

Prečítajte si rozhovor s autorom na webstránke Malého Berlína.

Výstava bola súčasťou programu kultúrneho centra Malý Berlín. Prevádzku galérie podporujú Nádvorie a Trnavský samosprávny kraj. Výstavu z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Mesto Trnava.

O kurátorovi

Pochádza z Rožňavy. Po niekoľkých semestroch štúdia architektúry v Prahe sa rozhodol prestúpiť na Trnavskú univerzitu, kde vyštudoval dejiny a teóriu umenia. V súčasnosti tu pôsobí ako doktorand a zameriava sa najmä na architektúru 20. storočia. V rokoch 2019 až 2020 pracoval v Kunsthalle Bratislava ako koordinátor mediátorov a od roku 2020 pôsobí v Gandy gallery. Ako spolukurátor sa v roku 2020 podieľal na zorganizovaní výstavy ART/ES v priestoroch Filozofickej fakulty TU a v roku 2021 pripravil výstavu Oblasti ne-voľného pohybu pre trebišovskú Koniareň.

  • Trvanie výstavy: 07. 09. 2021 - 07. 11. 2021
  • Miesto konania:Čepan Gallery
  • Kurátor:Adam Korcsmáros