Adresa

Štefánikova 3, Trnava

Otvorené denne

11.00 19.00 hod.

Otvorené denne

11.00 19.00 hod.

Adresa

Štefánikova 3, Trnava

Späť na výstavy

Huba Hőnigh: Sudoku

15. 11. 2022 - 31. 01. 2023
Huba Hőnigh: Sudoku, vernisáž; foto © Lívia Martvoňová

kurátorský text:

Výstava Sudoku je slovenským debutom mladého maďarského umelca. Predstaví v nej svoje staršie práce skombinované so site-specific inštaláciou pripravenou pre priestor Čepan Gallery. Hlavným motívom výstavy je obraz okien a umelcova hra s odrazmi reality.

Názov výstavy naznačuje podobnosť procesu vytvárania týchto okenných sérií s obľúbenou hrou Sudoku. Techniku nanášania farieb a vytvárania farebných kontrastov možno porovnať s logikou hry a pripomínať ju môže aj použitie mriežky a rámikov.

Koncepcia výstavy Sudoku má za cieľ hru s priestorom galérie. Chce ho využiť ako pokračovanie svojej tvorby, na rozšírenie zámerov, ktoré vkladá do obrazov. Tie sa stávajú súčasťou priestoru a vytvárajú jeden celok, vťahujúci diváka do seba, vďaka čomu sa aj on stáva súčasťou inštalácie. Cieľom autora bolo vychádzať za hranice obrazov, ktoré im určuje rám, no ponechať ich ako oporné body spájajúce celý koncept hry medzi plochou, objektom, priestorom a divákom.

Autor sa k tejto téme dostal prostredníctvom mentálnej hry, keď sa prechádzal ulicami Budapešti, sledoval svoje okolie a náhodne venoval pozornosť tomu, čo ho upútalo. Ďalej sa snažil skúmať, prečo daná vec jeho pozornosť upútala, a tento automatický proces analyzoval a interpretoval.

Boli to útržky každodenného života, scenérie mesta, ktoré si zvyčajne nevšímame: rieka, ktorá plynie kamsi do diaľky, tiene mostov dotýkajúce sa hladiny vody či budovy Budína vypínajúce sa k oblohe. V tejto hre sa prepojilo vedomie a nevedomie umelca, a tak sa do popredia dostali niektoré drobné nepovšimnuté detaily okolitého sveta. Autor teda použil introspekciu a vďaka týmto „hrám“/výskumom odhalil, čo ho skutočne zaujíma, na čo najčastejšie sústredí svoju pozornosť, prečo a ako sa pozerá na veci okolo seba. Niekde tam sa začal umelecký záujem o zobrazovanie budov a najmä okien a odrazov v nich.

Umenie po stáročia polemizovalo o zobrazovaní čo najpresnejšej reality. Uprostred autorovho úsilia však stojí téza, že práve ilúzia nám môže pomôcť lepšie pochopiť realitu.

Odrazy v oknách považuje za zaujímavé vďaka tomu, že na rovnej ploche vytvárajú ilúziu priestoru. Pozorujeme „realitu“ s jej odrazom a ich vzájomné prestupovanie. Podľa autora to najlepšie odzrkadľuje maľba s jej prenesenými prísnymi mriežkami a so skrytými gestami. Rozdeľuje obrázok do blokov a tieto obrázky k sebe priraďuje. Umelec toto kombinovanie využíva ako nástroj na zobrazenie toho, čo tam v skutočnosti nie je. V jeho práci tak môžeme nachádzať odkazy na Platónove predstavy o svete ideí a až potom o odraze tohto sveta v našom „reálnom“ svete. Umenie sa stáva ilúziou ilúzie.

Celá výstava tak v sebe nesie myšlienku iluzórnej prírody odrážajúcej realitu, na ktorú sme zvyknutí, realitu, ktorá nám v uponáhľanom rytme života často uniká. Tu sa môžeme zastaviť, rozhliadnuť sa, dovoliť si spomaliť v priestore, zamyslieť sa a precítiť prchavé momenty zachytené vo fotografiách a iných dielach, ktoré sú len zvečnenou fikciou.

Huba Hőnigh (*2002) pochádza z Budapešti. V rokoch 2011 – 2019 študoval na umeleckej škole Szimultán pod vedením Norbeta Buktu, neskôr pokračoval v štúdiu maľby na strednej umeleckej škole, kde v rokoch 2020 – 2021 úspešne zmaturoval v maliarskom programe N.T. R. V súčasnosti študuje výtvarné umenie na Academy Minerva v Groningene v Holandsku.

Výstavy: Young Generation Group Exhibition and Art Fair v Godot Instituite of contemporary art v rokoch 2017, 2018, 2019, 2020 – tu získal špeciálne ocenenie a pozvanie na rezidenciu organizovanú galériou Godot a Imre Buktom; samostatná výstava v Noha studio, 2019; Art Market Budapest 2022.

Huba Hőnigh: Sudoku, plagát
Huba Hőnigh: Sudoku, plagát

Kurátorský text

Stiahnite si kurátorský text vo formáte PDF.

Tlačová správa

Stiahnite si tlačovú správu vo formáte PDF.

Maliar Huba Hőnigh o výstave Sudoku: Najlepšiu spätnú väzbu som dostal od malého dieťaťa

Prečítajte si rozhovor s Hubom Hőnighom na webstránke Malého Berlína.

Výstava je  súčasťou programu kultúrneho centra Malý Berlín. Jeho podujatia z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Mesto Trnava. Prevádzku galériu podporujú Nádvorie a Trnavský samosprávny kraj.

O kurátorke

Narodila sa v roku 1998, pochádza zo Záporožia na Ukrajine. V roku 2015 ukončila strednú školu a od roku 2020 študuje na Trnavskej univerzite Dejiny a teóriu umenia. Jej prvou kurátorskou prácou bola práve výstava maďarského umelca Huba Hőnigh v Čepan Gallery. V štúdiu plánuje pokračovať v Budapešti na výberovom odbore Teória umenia a kurátorstvo.

  • Trvanie výstavy: 15. 11. 2022 - 31. 01. 2023
  • Miesto konania:Čepan Gallery
  • Kurátor:Eva Kholminski