Adresa

Štefánikova 3, Trnava

Otvorené denne

11.00 19.00 hod.

Otvorené denne

11.00 19.00 hod.

Adresa

Štefánikova 3, Trnava

Späť na výstavy

Normal life │fotografie Maxima Dondyuka

24. 02. 2023 - 02. 04. 2023
Normal Life | fotografie Maxima Dondyuka, foto © Petra K. Adamková (Malý Berlín)

o výstave / introduction:

Výstava rozpráva o každodennom živote na Ukrajine a o tom, ako sa zmenil od začiatku rozsiahlej invázie Ruskej federácie do krajiny.

Nepredstaviteľné ničenie a smrť sa stali súčasťou normálneho života obyvateľov. Mnohých Ukrajincov vojna priamo zasiahla, desaťtisíce ľudí prišli o svojich blízkych a mnohí ďalší boli vysídlení zo svojich domovov. Za týchto okolností sú Ukrajinci nútení neustále sa prispôsobovať a meniť predstavu o tom, čo je normálne.

Po novom je normálne pravidelné ostreľovanie, evakuačné cvičenia a neustály strach z násilia. Normálne už je rozpoznať zvuk prichádzajúceho delostrelectva a vedieť, kde sa nachádza najbližší protiletecký kryt. Zvyk schovávať sa do pivníc, staníc metra alebo prístreškov niekoľkokrát denne je dnes už taktiež normálny.

The exhibition tells a story of everyday life  in Ukraine and how it changed since the start of full-scale invasion of the Russian Federation in the country.

Unimaginable destruction and deaths have become a part of normal life for inhabitants. Many Ukrainians have been directly affected by the war, with tens of thousands of people losing their loved ones and many more displaced from their homes. In these circumstances Ukrainians are forced to constantly adapt and change the idea of what is normal.

The new normal means regular shelling, evacuation drills, and the constant fear of violence. The new normal is being able to recognise the sound of incoming artillery and knowing where the nearest bomb shelter is located. The habit of hiding into basements, subway stations or shelters multiple times a day is normal now.

fotografie / photos by
Maxim Dondyuk

výstavná koncepcia a výber fotografií / exhibition concept and photo selection by
Michal Klembara

autor textov / texts by
Mykhailo Glubokyi

trvanie výstavy / duration of exhibition
24. 2. — 2. 4. 2023

Maxim Dondyuk

(nar. 1983) je ukrajinský vizuálny umelec pôsobiaci v oblasti dokumentárnej fotografie. Jeho prax integruje viacero médií vrátane fotografie, videa, textu a archívneho materiálu. Maximove diela často skúmajú problémy súvisiace s históriou, pamäťou, konfliktmi a ich dôsledkami. Maxim tiež zdokumentoval životy a príbehy miestneho obyvateľstva počas ruskej invázie v roku 2014. Aktuálny výber fotografií vznikol v roku 2022 v Kyjivskom a Charkivskom regióne.

Maxim získal viacero významných ocenení a uznaní vrátane ocenenia pre najlepšieho Medzinárodného fotografa roka v súťaži Lucie Awards, bol finalistom ceny Prix Pictet Photography Prize, súťaže Magnum Photos 30 under 30 pre začínajúcich dokumentárnych fotografov a taktiež finalistom grantu W. Eugene Smith Grant v oblasti humanistickej fotografie. Svoje práce vystavuje aj na medzinárodných výstavách, okrem iného v Musée d’Art Moderne v Paríži, Somerset House v Londýne, MAXXI National Museum of XXI Century Arts v Ríme. Maximove diela sa nachádzajú v súkromných aj múzejných zbierkach vrátane Národného múzea fotografie v Kolumbii, Múzea Benaki v Grécku a Národného múzea histórie Ukrajiny v období 2. svetovej vojny.

(b. 1983) is a Ukrainian visual artist working in the field of documentary photography. His practice integrates multiple mediums including photography, video, text, and archival material. Maxim’s works often explore issues relating to history, memory, conflict, and their consequences. Maxim alsodocumented the lives and stories of local population during the Russian invasion back in 2014. The current selection of photos was shot in 2022 in Kyiv and Kharkiv regions.

Maxim has been widely awarded numerous recognitions including International Photographer of the Year in Lucie Awards, finalist of the Prix Pictet Photography Prize, Magnum Photos competition ‘30 under 30’ for emerging documentary photographers, finalist of the W. Eugene Smith Grant in Humanistic Photography. His work has been exhibited internationally, at the Musée d’Art Moderne in Paris, Somerset House in London, MAXXI National Museum of XXI Century Arts in Rome among others. Maxim’s works are held in private and museum collections, including the National Museum of Photography in Colombia, the Benaki Museum in Greece, the National Museum of The History of Ukraine in WWII.

Normal Life, plagát
Normal Life, plagát

Michal Klembara o výstave Normal life: Chcem, aby ľudia hlbšie pochopili realitu na Ukrajine

Prečítajte si rozhovor s jedným z tvorcov výstavy, s Michalom Klembarom, riaditeľom Malého Berlína.

Výstava je  súčasťou programu kultúrneho centra Malý Berlín. Jeho podujatia z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Mesto Trnava. Prevádzku galériu podporujú Nádvorie a Trnavský samosprávny kraj.

O tvorcoch výstavy

Michal Klembara Michal Klembara
výstavná koncepcia

Michal založil občianske združenie Publikum.sk, z ktorého vyrástlo kultúrne centrum Malý Berlín. Je riaditeľom Malého Berlína, predsedom siete kultúrnych centier Anténa, venuje sa tvorbe kultúrnych stratégii na úrovni mesta Trnava a trnavského samosprávneho kraja. Spolu s Mykhailom Glubokyim založil platformu East hub, ktorá funguje v rámci európskej siete kultúrnych centier Trans Europe Halles.

Mykhailo je riaditeľom pre rozvoj v ukrajinskej organizácii IZOLYATSIA, platformy pre kultúrne iniciatívy, ktorá bola založená v roku 2010 a ktorá sa pôvodne nachádzala v bývalej továrni na izolačné materiály v Donecku na Ukrajine. Organizácia sa zameriava na systémové zmeny v ukrajinskej spoločnosti a realizuje projekty na miestnej a európskej úrovni. Od začiatku vojny na Ukrajine žije s rodinou v Bratislave.

  • Trvanie výstavy: 24. 02. 2023 - 02. 04. 2023
  • Miesto konania:Čepan Gallery
  • Kurátor:Michal Klembara