Adresa

Štefánikova 3, Trnava

Otvorené denne

9.00 19.00 hod.

Otvorené denne

9.00 19.00 hod.

Adresa

Štefánikova 3, Trnava

Aktuálne protiepidemické opatrenia.

Galéria je momentálne pre návštevníkov uzavretá až do odvolanie.

Aktuálna výstava

Výstava s názvom Podfarbené predstavuje najmä knižné ilustrácie autorky Barbory Idesovej. Jej tvorba je úzko spätá s výraznou farbou, preto sa objavila aj v názve, ktorý odkazuje na schopnosť ilustrácie podčiarknuť v knihe to hlavné a správne dotvoriť atmosféru.

Výstava pozostáva z dvoch pomyselných častí. Prvá sa venuje autorkinej zatiaľ najúspešnejšej knihe Kde je Ester N? Ide o výber šiestich ilustrácií, vďaka ktorým divák spozná jej charakteristický rukopis. Druhá časť výstavy prezentuje trojicu autorkiných ilustrácií. Ide o silnú tému, keďže sú na nich zobrazené tri ženy, ktoré takpovediac „posúvali hranice“ svojej doby a mali odvahu tvoriť a skúmať aj v časoch, ktoré im nepriali.

O galérii

Čepan Gallery je malá nezávislá galéria, ktorej cieľom je praktická príprava mladých kurátorov. Nie je tematicky vyhranená – venuje sa súčasnému umeniu, architektúre a dizajnu.

Adresa

Štefánikova 3,
917 01 Trnava

Galéria má vchod z Nádvoria, blízko pri prechode na Štefánikovu 3.

Otváracia doba

Otvorené denne,
9.00 – 19.00 hod.